Welkom bij Servicemaster in Azure, de cloud van Microsoft

Servicemaster heeft in 1987 de website https://www.dageraad.nl ontwikkeld

Op deze website vertelt Gerald Kooij, die de eigenaar van het motorschip van 26 meter lengte De Dageraad is, waarmee hij met sportvissers het Werelderfgoed De Waddenzee opvaart om daar te gaan vissen. Hij heeft in die tijd de "goede plekjes" in de verschillende vangstseizoenen weten te vinden. Dit tot veel plezier voor de sportvissers omdat ze daardoor met een leuk aantal vissen naar huis gaan.
Ook vaart Gerald met bezoekers de zogenaamde Robbentocht. Dat is een tocht van 2 tot 2½ uur, die begint aan de Oostkade en vandaar door de havens van Den Oever, langs de de spuisluizen (Stevinsluizen) aan het begin van de Afsluitdijk, waar tijdens laag water ±5000 Kuub (m³) per seconde zoet IJsselmeerwater in de Waddenzee wordt afgevoerd. Een adembenemend gezicht!
Daarna varen zij langs de Losse Dam, waar een kolonie lepelaars broeden en langs de droogvallende zandbanken, waarop allerlei verschillende soorten vogels voedsel zoeken en deze als rustplaats gebruiken. Na ± een half uur komt De Dageraad bij de zeehonden aan. U kunt deze zeehonden in hun natuurlijke omgeving bekijken. Met de vloed varen ze dan weer naar de haven van Den Oever.
Op de Dageraad site kunt u boeken voor het sportvissen, maar ook voor alle Robbentochten van dit seizoen. U maakt de keuze door het klikken in de agenda op de site en vult dan daarna uw persoonlijke gegevens in. Ook de prijzen en wat u daarvoor krijgt staan natuurlijk ook op deze website vermeld.


Servicemaster heeft in 2002 de website https://www.dehoecksteijn.nl ontwikkeld

De Hoecksteijn is de Bewonersvereniging van drie complexen in Rijswijk Z-H. De Boshoek, de Middenhoek en de Bogaardhoek. De Hoecksteijn is al in 1977 als huurdersbelangenvereniging gestart, en in 2007 notarieel gewijzigd in haar huidige vorm. Op deze site kunt u de hele historie van De Hoecksteijn terugvinden en actueel kijken of er nog woningen te huur staan. In het middelste complex is De Hoecksteijnsoos gevestigd waar het bestuur en de leden allerlei evenementen organiseren en waar ook 1x per jaar de Algemene Leden Vergadering gehouden wordt. Alle evenenementen worden in een agenda op deze site bijgehouden. In De Hoecksteijnsoos is ook een gezellige bar aanwezig. Op deze site zijn alle Nieuwsbrieven vanaf 2004 geplaatst waarin u dan ook nog kunt terugbladeren voor het reilen en zeilen van de Vereniging.


Servicemaster heeft in 2008 de website https://www.energiemastering.nl ontwikkeld

Op deze site wordt al het het energieverbruik van de drie complexen die hiervoor in dehoecksteijn.nl in Rijswijk genoemd staan vanaf 2008 per vol jaar vermeld. Maar vanaf 2013 kunt u het verbruik van het stookgas en de elektriciteit zelfs per uur, per dag en per maand terug vinden, tot ca 24 uur voor het moment dat u de gegevens raadpleegt. Vier keer per dag worden de gegevens bij Stedin, het meetbedrijf van het gas en licht, volledig geautomatiseerd uit hun computer gehaald en ook volledig geautomatiseerd verwerkt en op de website geplaatst. Niet alleen het verbruik wordt van de drie complexen vermeld, maar ook de kosten die voor de verbruikte energie moet worden betaald. Doordat elk complex een eigen leverancier voor zijn gas en licht heeft zijn er uiteraard ook behoorlijke verschillen in de kosten voor de energie terug te vinden. Naast de gegevens van het stookgas en de elektriciteit worden ook het kookgas en het waterverbruik handmatig 1x per week bijgehouden en op de site vermeld. Alle programmatuur voor deze site is door Servicemaster in eigen beheer ontwikkeld.